SCHOLEN OP DE KAART

scholen op de kaart

Op deze site geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

Voor iedere basisschool vindt u op deze site een eigen SchoolVenster. In dit SchoolVenster is informatie over de school verzameld. Waar nodig licht de school de gegevens toe. 

Hier vindt u alle informatie van de Thomas van Aquinoschool.
 

Thomas van Aquinoschool      Louw Doniastraat 1, 8607 AT Sneek     t 0515 - 43 38 28      info@thomasvanaquinoschool.nl