SCHOOLTIJDEN '19 - '20

schooltijden '19 - '20

Wij hanteren het zogenaamde 5-gelijke-dagen model:

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur, groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur uit.

Samen met het continurooster, is er een protocol opgesteld zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Dit protocol leest u hier.

De begin- en eindtijden zijn voor iedereen hetzelfde.10 Minuten voordat de lessen beginnen kan iedereen binnenkomen.

Vijf minuten voordat de lessen beginnen gaat de eerste bel en precies op het moment dat we gaan beginnen, klinkt de tweede bel. Wij zorgen ervoor dat 15 minuten voordat de lessen beginnen er toezicht is op het plein.
 

Thomas van Aquinoschool      Louw Doniastraat 1, 8607 AT Sneek     t 0515 - 43 38 28      info@thomasvanaquinoschool.nl