Waarom onze school?

Waarom onze school?

Wij geven u graag 10 redenen waarom u voor de Thomas van Aquinoschool moet kiezen. Vraag maar eens om u heen, zeker weten dat deze redenen bevestigd worden.

Kleine groepen:
Om de zorg voor elk kind te kunnen waarborgen, hebben wij gemiddeld kleine groepen. De eigen talenten van elk kind staan bij ons centraal. Op deze manier weten we zeker dat wij elk kind het meest optimale kunnen bieden.

Diversiteit:
De Thomas is zo kleurrijk en zo divers, dat vind je nergens anders in Sneek of omstreken. Met meer dan 19 nationaliteiten en kinderen uit heel Sneek en dorpen er omheen heeft iedereen zijn eigen achtergrond en verhaal. Wij zijn een open kleurrijke school met een groot hart.

Top Team:
Zonder blikken of blozen kunnen wij zeggen dat wij een top team hebben, welke met hart en ziel werkt en alles voor de kinderen over heeft. Zij willen maar een ding: het beste voor het kind. Met onder andere de Gordon methode, huisbezoeken, vier keer 10 minuten gesprekken per jaar met ouders, open communicatie en nog veel meer.

Buitenschoolse activiteiten:
Er gebeurt veel aan buitenschoolse activiteiten; excursies, sporttoernooien, lekker fit , klimwand, fitfoodfunfactor, waardoor kinderen veel ervaringen opdoen en zich orienteren in de maatschappij en kennis en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Logopedie:
Wij bieden voor de kinderen die dat nodig hebben logopedie. Er is een logopediste van Spraakmakend Sneek werkzaam op school, die kinderen behandelt onder schooltijd. Hiervoor hoeft u dus niet op zoek te gaan buiten de school, wij zorgen ervoor dat uw kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Inspraak leerlingen:
Natuurlijk zijn leerlingen voor ons het allerbelangrijkste. Daarom geven wij hun ook een stem. Dat doen we door middel van de leerlingenraad, bestaande uit 8 leerlingen en de directeur. Uit de dubbele groepen 5 t/m 8 zijn wordt een leerling gekozen door middel van echte verkiezingen. Met het oog op maatschappelijke verantwoordelijkheid en bewustzijn!

Geen drempel:
Je hoort wel eens dat een school een lage drempel heeft: wij hebben er geen! Dat betekent dat iedereen altijd welkom is om zaken te melden, advies en ondersteuning te vragen. Wij hebben directe communicatie met de wijk, Centrum voor Jeugd en Gezin en School Maatschappelijk Werk.

Top begeleiding:
Gaat uw kind extra snel, gemiddeld of blijf hij/zij wat achter? Geen enkel probleem, wij hebben extra begeleiding in huis voor alle groepen. Met twee interne begeleiders en vier onderwijsassistenten zorgen wij ervoor dat elk kind de juiste zorg, aandacht en levelwerk krijgt.

Extra lees- en taalontwikkeling:
De basis is het allerbelangrijkste. Daarom hebben we extra lees- en taalontwikkeling binnen onze school door o.a. voor- en vroegschoolse educatie. Woordenschat, boekenmarkt, kinderboekenweek, voorleesdagen en voorleeswedstrijden. Alles staat in het teken van lezen en taal.

Aandacht voor muziekontwikkeling
Door de hele school zijn wij bezig met de ontwikkeling van muziek(onderwijs). Vanaf groep 3 is er een aparte methode, groepen 4 en 5 krijgen algemene muziekvorming in de groep en een eigen schoolorkest. Er is meer dan alleen maar taal, rekenen, lezen en spellen!

<< terug
Thomas van Aquinoschool      Louw Doniastraat 1, 8607 AT Sneek     t 0515 - 43 38 28      info@thomasvanaquinoschool.nl